Tuesday, December 29, 2009

CK Nairobi Province Under-17 Cricket Tournament Bowling Averages

Player

Overs

Mdns

Runs

Wkts

Ave

Econ

Best

1. Raj Savala-GYM

26.0

4

67

13

5.15

2.57

6-14

2. Jigar Kerai-SCLYL

20.5

1

90

10

9.00

4.32

4-29

3. Rahul Harish-SCLYL

25.3

4

106

10

10.60

4.15

3-15

4. Abbas Kalyan-JAFF

16.0

2

56

9

6.22

3.50

5-12

5. Nikit Shah-GYM

25.2

4

84

9

9.33

3.31

4-14

6. Joseph Owino-KONG

12.5

1

59

8

7.37

4.59

7-6

7. Harrison Ambani-KONG

24.0

4

61

8

7.62

2.54

5-12

8. Emmanuel Bundi-GYM

17.0

0

69

8

8.62

4.05

3-19

9. Joseph Onyango-KONG

17.0

0

75

8

9.37

4.41

4-15

10. Glen Davidrichman-JAFF

12.0

2

48

7

6.85

4.00

5-15

11. Pankaj Hirani-SWA

13.0

0

53

7

7.57

4.07

4-15

12. Bhavesh Rasik-SIMBA

12.0

0

59

7

8.42

4.91

4-15

13. Anshul Kanna-HCREST

18.0

0

93

7

13.28

5.17

4-23

14. Tom Lane-HCREST

21.0

0

116

7

16.57

5.52

3-25

15. Dipak Patel-KAN-A

10.4

0

40

6

6.67

3.74

3-8

16. Parambir Singh-SIMBA

12.5

0

59

6

9.83

4.59

3-6

17. Ketan Vaghani-SWA

14.2

1

75

6

12.50

5.23

5-9

18. Jay Raghvani-SCLYL

5.1

0

19

5

3.80

3.67

5-8

19. Hiraj Parmar-GYM

8.0

0

30

5

6.00

3.75

3-16

20. Alpesh Khetani-KAN-A

12.2

2

32

5

6.40

2.59

3-12

21. Bhavesh Halai-SCLYL

12.0

2

41

5

8.20

3.41

4-4

22. Ravikant Khetani-KAN-A

14.0

1

48

5

9.60

3.42

4-26

23. Samir Hirani-SWA

11.0

0

62

5

12.40

5.63

3-20

24. Gaurav Shah-HCREST

12.4

0

73

5

14.60

5.76

3-14

25. Tarun Patel-G.INST

17.0

0

76

5

15.20

4.47

2-14

26. Mayur Pindolia-SWA

14.0

0

81

5

16.20

5.78

3-30

27. Karan Gupta-AKSC

10.0

0

82

5

16.40

8.20

3-32

28. Miten Manji-KAN-B

11.0

0

96

5

19.20

8.72

3-40

29. Saagar Patel-S. ALI

6.0

0

34

4

8.50

5.67

4-34

30. Gurdeep Singh-SMBA

7.0

1

44

4

11.00

6.28

3-30

31. Kaunain Assaria-JAFF

10.0

0

50

4

12.50

5.00

3-20

32. Kush Gorsia-KAN-A

11.5

0

51

4

12.75

4.31

3-12

33. Pankaj Sanghani-SWA

12.3

0

53

4

13.25

4.24

3-18

34. Nischay Dhanji-KAN-B

6.0

0

59

4

14.75

14.75

4-59

35. Nabil Shamji-AKSC

6.0

0

62

4

15.50

10.33

2-27

36. Sagar Shah-GYM

17.1

0

75

4

18.75

4.37

2-35

37. Baltej Singh-SMBA

2.0

0

5

3

1.67

2.50

3-5

38. Martin Okoth-KONG

7.0

0

27

3

9.00

3.85

3-27

39. David Mboya-KONG

10.0

0

50

3

16.67

5.00

1-11

40. Vimal Bhimji-KAN-A

6.0

0

55

3

17.67

9.17

2-26

41. Khalil Ebrahim-HCREST

17.0

0

84

3

28.00

4.94

2-17

42. Tarandeep Singh-SMBA

18.2

2

94

3

31.33

5.12

1-10

43. Nishit Mavji-KAN-B

12.2

0

99

3

33.00

8.02

2-34

44. Paddy Cunliffe-HCREST

16.0

0

128

3

42.67

8.00

3-15

45. Nirav Bhudia-SCLYL

2.0

0

8

2

4.00

4.00

1-1

46. Tony Ochieng’-KONG

6.0

2

12

2

6.00

2.00

1-6

47. Venkatesh Lakhshmi-GYM

5.3

1

14

2

7.00

2.54

2-14

48. Hamza Malik-S.ALI

2.5

0

14

2

7.00

4.94

1-5

49. Nihar Shah-HCREST

4.0

0

24

2

12.00

6.00

2-16

50. Vishal Bhojani-SCLYL

6.0

0

27

2

13.50

4.50

2-7

51. Emmanuel Opura-KONG

10.0

2

29

2

14.50

2.90

1-6

52. Sanjay Jesani-SWA

6.0

0

36

2

18.00

6.00

2-12

53. Pankaj Kerai-SWA

9.0

0

43

2

21.50

4.78

2-31

54. Umar Slatch-S.ALI

8.0

0

52

2

26.00

6.50

2-28

55. Yogesh Kabaria-KAN-A

7.0

0

54

2

27.00

7.71

2-26

56. Jatin Waghela-G.INST

9.0

0

55

2

27.50

6.11

1-21

57. Simranpreet Singh-SMBA

9.0

0

66

2

33.00

7.33

2-7

58. Shoail Shah-AKSC

9.0

0

70

2

35.00

7.77

1-25

59. Nishil Mandani-SCLYL

24.0

1

97

2

48.50

4.04

1-8

60. Rajesh Khetiya-G.INST

17.0

0

99

2

49.50

5.82

1-15

61. Hamsinrampal Singh-SMBA

2.0

1

1

1

1.00

0.50

1-1

62. *Nihar Shah-SWA

2.0

0

2

1

2.00

1.00

1-2

63. Zeeshan Merali-JAFF

0.4

0

2

1

2.00

2.90

1-2

64. Steve Odhiambo-JAFF

1.0

0

3

1

3.00

3.00

1-3

65. Bilal Sumna-HCREST

0.3

0

5

1

5.00

10.00

1-5

66. Sameer Shah-GYM

5.0

0

13

1

13.00

2.60

1-3

67. Avinash Mavji-KAN-B

1.0

0

13

1

13.00

13.00

1-13

68. Piyush-KAN-A

2.0

0

15

1

15.00

7.50

1-15

69. Dhiren Gundaria-KAN-A

5.0

1

18

1

18.00

3.60

1-6

70. Akash Shah-GYM

4.0

0

19

1

19.00

4.75

1-19

71. Amardeep Singh-SMBA

7.0

2

21

1

21.00

3.00

1-20

71. Veer Dave-AKSC

2.0

0

20

1

20.00

10.00

1-20

72. David Mumbo-KONG

4.0

0

23

1

23.00

5.75

1-11

73. Arvind Rupalia-SCLYL

4.0

0

27

1

27.00

6.75

1-27

74. Divyesh Patel-S.ALI

5.0

0

30

1

30.00

6.00

1-30

75. Aman Patel-S.ALI

7.0

0

32

1

32.00

4.57

1-28

76. Vishal Sharma-G.INST

5.0

0

35

1

35.00

7.00

1-20

77. Ravi Natkhar-AKSC

5.0

0

35

1

35.00

7.00

1-35

78. Zain Khawaja-AKSC

4.0

0

38

1

38.00

9.50

1-38

79. Hiren Govind-KAN-B

6.0

0

46

1

46.00

7.67

1-34

80. Vinod Kurji-KAN-B

10.0

0

47

1

47.00

4.70

1-44

81. Raja Upadhya-AKSC

5.0

0

47

1

47.00

9.40

1-44

82. Ravi Patel-S.ALI

8.0

1

48

1

48.00

6.00

1-28

83. Tom Mclin-HCREST

9.0

0

49

1

49.00

5.44

1-23

84. Zohaib Mohammed-JAFF

8.0

0

52

1

52.00

6.50

1-16

85. Jay Nagda-GYM

10.0

1

64

1

64.00

6.40

1-52

86. Maulik Patel-G.INST

18.0

1

81

1

81.00

4.50

1-27

No comments: